Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Tchórz (Mustela putorius)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
651
Data obserwacji:
2019-07-11
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna