Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Wróbel/Mazurek (Passer sp.)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
637
Data obserwacji:
2019-06-30
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna