Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
79
Data obserwacji:
2019-07-01
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna