Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
876
Data obserwacji:
2019-06-12
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
Obserwator:
DiaNa
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna