Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Zaskroniec (Natrix natrix)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2019-06-11
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
Mustela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna