Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
297
Data obserwacji:
2019-06-09
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
nieznane
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Dodatkowy opis:
Koniec nowej obwodnicy Bolesławca (droga wojewódzka 297), zaraz przy rondzie.
Obserwator:
tmaszkal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna