Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kos (Turdus merula)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
10
Data obserwacji:
2019-06-10
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna