Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Numer drogi:
10
Data obserwacji:
2019-06-10
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna