Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Numer drogi:
A1
Data obserwacji:
2019-06-10
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Opis gatunku:
w typie gołębia
Dodatkowy opis:
most
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna