Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna leśna (Martes martes)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
zachodniopomorskie
Numer drogi:
20
Data obserwacji:
2019-06-10
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna