Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
20
Data obserwacji:
2019-06-10
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
nieznane
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Opis gatunku:
niewielki wróblak
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna