Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
221
Data obserwacji:
2019-06-10
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
aleja drzew
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna