Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kuropatwa (Perdix perdix)
Liczba:
1
Województwo:
lubelskie
Numer drogi:
S17
Data obserwacji:
2019-05-26
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna