Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Wróbel/Mazurek (Passer sp.)
Liczba:
2
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2019-05-12
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna