Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
7
Data obserwacji:
2019-05-12
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna