Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Borsuk (Meles meles)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
342
Data obserwacji:
2019-05-13
Czas zdarzenia:
do około dwóch tygodni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
żywopłot
ogrodzenie
rów
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna