Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
213
Data obserwacji:
2019-05-06
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
chris
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna