Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Karolinka (Aix sponsa)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
724
Data obserwacji:
2019-04-26
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
aleja drzew
rów
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
aleja drzew
ogrodzenie
Opis gatunku:
Karolinka, samica, forma jasna/leucystyczna (prawdopodobnie osobnik widywany wcześniej w Łazienkach) obserwacja i foto Urszula Frydrych
Dodatkowy opis:
Kanał Piaseczyński - droga migracji ptaków z Łazienek nad Wisłę
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna