Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Nurogęś (Mergus merganser)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
631
Data obserwacji:
2019-04-21
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna