Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kapturka (Sylvia atricapilla)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2019-04-08
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
pawelg
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna