Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2019-04-14
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
pawelg
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna