Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Muflon (Ovis ammon)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2019-04-02 15:00:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
Zwierzę pasące się na skraju drogi.
Obserwator:
lansjer
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna