Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Żaba trawna (Rana temporaria)
Liczba:
160
Długość odcinka:
5000 m.
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
1422R
Data obserwacji:
2019-04-06 22:00:00
Czas zdarzenia:
dokładny czas - świadek zdarzenia
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
rów
Dodatkowy opis:
Obserwacja co najmniej 120 martwych żab trawnych na odcinku ok. 5 km, pomiędzy miejscowością Borek Stary 157A a Błażowa Dolna 194. Osobniki pojawiły się na drodze podczas intensywnych opadów deszczu, jakie wystąpiły w sobotę w godzinach wieczornych. Śmiertelność płazów na tym odcinku drogi wzrosła po wykonaniu chodnika oraz skanalizowaniu rowów przydrożnych.
Obserwator:
DiaNa
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna