Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
6
Data obserwacji:
2019-04-08
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Informacja od osób trzecich