Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)
Liczba:
3
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
53
Data obserwacji:
2019-03-15
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna