Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Żaba trawna (Rana temporaria)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
wielkopolskie
Data obserwacji:
2019-03-14
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
zbiornik wodny
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Mikolaj K.
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna