Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Żaba moczarowa (Rana arvalis)
Liczba:
5
Długość odcinka:
500 m.
Województwo:
lubelskie
Data obserwacji:
2018-03-13
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
rzeka
teren podmokły
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Bartłomiej Oleszko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna