Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
651
Data obserwacji:
2019-03-12
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Dodatkowy opis:
po zmroku, przebiegał przez drogę
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna