Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Borsuk (Meles meles)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
651
Data obserwacji:
2019-03-12 18:00:00
Czas zdarzenia:
dokładny czas - świadek zdarzenia
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna