Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Bogatka (Parus major)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
873
Data obserwacji:
2019-03-12
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
zbiornik wodny
rzeka
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Gonia
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna