Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)
Liczba:
2
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2019-02-10
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Opis gatunku:
Bez poroża
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna