Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Wydra (Lutra lutra)
Liczba:
1
Województwo:
podlaskie
Numer drogi:
651
Data obserwacji:
2019-02-07
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
rów
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Dodatkowy opis:
po zmroku przebiegła niespiesznie przed samochodem
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna