Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2019-02-09
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
aleja drzew
ogrodzenie
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna