Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Mewa (Larus sp.)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2019-01-30
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
tory
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna