Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana)
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2019-01-07
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
nieznane
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna