Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Bażant (Phasianus colchicus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
lubelskie
Numer drogi:
814
Data obserwacji:
2018-12-28
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
Marek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna