Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Puszczyk (Strix aluco)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
małopolskie
Numer drogi:
981
Data obserwacji:
2017-10-19
Czas zdarzenia:
do około dwóch tygodni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
tory
Obserwator:
witold.ziaja@carpatica.org
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna