Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Ropucha szara (Bufo bufo)
Liczba:
38
Długość odcinka:
500 m.
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
małopolskie
Data obserwacji:
2018-04-17
Czas zdarzenia:
do około dwóch tygodni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
aleja drzew
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
witold.ziaja@carpatica.org
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna