Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Zaskroniec (Natrix natrix)
Liczba:
2
Długość odcinka:
200 m.
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
świętokrzyskie
Data obserwacji:
2018-05-04
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
witold.ziaja@carpatica.org
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna