Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Dzik (Sus scrofa)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
98
Data obserwacji:
2018-12-18
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
tory
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna