Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
409
Data obserwacji:
2018-12-23
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Monika P.
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna