Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
świętokrzyskie
Data obserwacji:
2018-05-06
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
rów
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
witold.ziaja@carpatica.org
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna