Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Myszołów (Buteo buteo)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
A4
Data obserwacji:
2018-12-02
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Dodatkowy opis:
209 km A4, ogrodzenie: ekran akustyczny
Obserwator:
arecky
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna