Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
DK7
Data obserwacji:
2018-12-01
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Iza Buksińska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna