Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna domowa (Martes foina)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2018-11-28
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
żywopłot
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
żywopłot
ogrodzenie
rów
Obserwator:
tmaszkal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna