Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
wielkopolskie
Numer drogi:
11
Data obserwacji:
2018-11-20
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
tory
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna