Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Łabędź niemy (Cygnus olor)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
A4
Data obserwacji:
2018-11-24
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
brak
Dodatkowy opis:
Ptak leżał w strefie środkowej, przy barierkach rozdzielających pasy autostrady, po stronie pasów w kier. Opola. Gdy przejeżdżałem (ok. 8:30) nadchodzili pracownicy służby drogowej, zapewne w celu zabrania ptaka.
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna