Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Myszołów (Buteo buteo)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
Dk8
Data obserwacji:
2018-11-28
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
Obserwator:
pawelg
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna