Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kawka (Corvus monedula)
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2018-11-25
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna