Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gawron (Corvus frugilegus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
S51
Data obserwacji:
2018-11-04
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Dodatkowy opis:
Droga szybkiego ruchu , ptak leżał na skraju drogi, duża liczba gawronów na polu obok. BRAK LOKALIZACJI
Obserwator:
Anna Kossakowska Krajewska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna